Schema schemat.xsd


schema location:  http://files.abcpro.pl/download/legislator/schemat.xsd
targetNamespace:  http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
 
Elements  Groups  Complex types  Simple types  Attr. groups 
akapit  akt-prawny-elementy-struktury  akt-prawny  data  atr-czasowe 
aneks  elem-formatowania  liczba  atr-identyfikacyjne 
apel  elem-grupowe  zakres_lat  atr-nowelizacyjne 
artykul  elem-tekstowe  atr-sterujace 
cytowanie  elem-wewnetrzne  atr-wizualizacyjne 
czesc  rozsz-elem-wewnetrzne  atr-wspolne 
decyzja  atr-wspolne-nr 
deklaracja  atr-wyrownanie-pion 
dekret  atr-wyrownanie-poz 
dokument 
dzial 
element_redakcyjny 
fragment 
indeks-dolny 
indeks-gorny 
informacja 
instrukcja 
interpretacja 
karta 
komentarz 
komentuj 
komorka 
komunikat 
kontrasygnata 
konwencja 
ksiega 
kursywa 
licencja 
link 
list-intencyjny 
lista 
litera 
metodologia 
metodyka 
metryka 
nbsp 
nl 
obwieszczenie 
oddzial 
odpowiedz-na-pismo 
ogloszenie 
Ogolne-warunki-ubezpieczenia 
okolnik 
opinia-prawna 
organ-poswiadczajacy 
organ-wydajacy 
orzeczenie 
oswiadczenie 
paragraf 
pauza 
pelnomocnictwo 
pelnomocnictwo-ogolne 
pismo-okolne 
pismo-z-zapytaniem 
plan 
podkreslenie 
podpis 
podpisy 
podstawa-prawna 
podwyliczenie 
podzial-strony 
polecenie 
polecenie-sluzbowe 
polityka 
porozumienie 
porozumienie-komunalne 
porozumienie-miedzygminne 
postanowienie 
preambula 
procedura 
protokol 
przewodnik 
przypis 
punkt 
raport 
regulamin 
rezolucja 
rozdzial 
rozkaz 
rozporzadzenie 
rozporzadzenie-porzadkowe 
rozstrzygniecie-nadzorcze 
skarga 
skreslenie 
sprawozdanie 
sprostowanie 
srodtytul 
stanowisko 
statut 
strategia 
tab 
tabela 
tabela-oprocentowania 
tabela-word 
tiret 
toip 
traktat 
tresc-przypisow 
tresc-przypisu 
tyt 
tytul 
uchwala 
uchwala-budzetowa 
uklad 
umowa 
umowa-miedzynarodowa 
umowa-partnerstwa 
upowaznienie 
ustawa 
ustep 
uzasadnienie 
w-porozumieniu 
wiersz 
wniosek 
wskazanie-nadzorcze 
wyjasnienie 
wykaz 
wyrok 
wyspa 
wytluszczenie 
wytyczne 
zalacznik 
zalacznik_bin 
zalaczniki 
zalecenie 
zarzadzenie 
zarzadzenie-porzadkowe 
zarzadzenie-wewnetrzne 
zarzadzenie-zastepcze 
zasady 
zawiadomienie 
zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania 
zestawienie 
zgodnosc-z-oryginalem 
zmiana 


element akapit
diagram index_p1.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
children wytluszczenie kursywa podkreslenie nl tab podzial-strony skreslenie nbsp indeks-dolny indeks-gorny fragment komentuj przypis link cytowanie tabela
used by
elements artykul element_redakcyjny kontrasygnata litera paragraf pauza podpis podstawa-prawna preambula punkt tiret ustep w-porozumieniu zgodnosc-z-oryginalem
group akt-prawny-elementy-struktury
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Informacja, czy element zostal uchylony.
parxsd:intoptional      
documentation
Numer akapitu
status      
documentation
Stan elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
komentarz      
documentation
Komentarz do elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
obowiazuje-oddata      
documentation
Data poczatku obowiazywania elementu.
obowiazuje-dodata      
documentation
Data konca obowiazywania elementu.
wyrownaniederived by: xsd:token      
documentation
Wyrownanie: do lewej, do prawej, wysrodkowane, wyjustowane.
annotation
documentation
Element reprezentujacy akapit.
source <xsd:element name="akapit">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy akapit.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:group ref="rozsz-elem-wewnetrzne" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wspolne"/>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wyrownanie-poz"/>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

element aneks
diagram index_p2.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego aneks.
source <xsd:element name="aneks" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego aneks.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element apel
diagram index_p3.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego apel.
source <xsd:element name="apel" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego apel.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element artykul
diagram index_p4.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
children wytluszczenie kursywa podkreslenie nl tab podzial-strony skreslenie nbsp indeks-dolny indeks-gorny fragment komentuj przypis link cytowanie tabela akapit paragraf ustep punkt litera tiret podwyliczenie
used by
elements czesc dzial ksiega oddzial rozdzial tyt zmiana
group akt-prawny-elementy-struktury
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
nr      
documentation
Numer elementu struktury.
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Informacja, czy element zostal uchylony.
parxsd:intoptional      
documentation
Numer akapitu
status      
documentation
Stan elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
komentarz      
documentation
Komentarz do elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
obowiazuje-oddata      
documentation
Data poczatku obowiazywania elementu.
obowiazuje-dodata      
documentation
Data konca obowiazywania elementu.
symbol-wysrodkowanyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Wybór położenia symbolu paragrafu w wydruku.
tytul-odredakcyjnyxsd:string      
documentation
Tytuł odredakcyjny nadawany przez producentów systemów informacji prawnej.
annotation
documentation
Element reprezentujacy artykul.
source <xsd:element name="artykul">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy artykul.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:group ref="rozsz-elem-wewnetrzne" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="akapit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="paragraf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="ustep" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="punkt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="litera" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="tiret" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="podwyliczenie" minOccurs="0"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wspolne-nr"/>
   
<xsd:attribute name="symbol-wysrodkowany" default="nie">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Wybór położenia symbolu paragrafu w wydruku.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="tytul-odredakcyjny" type="xsd:string">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Tytuł odredakcyjny nadawany przez producentów systemów informacji prawnej.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute artykul/@symbol-wysrodkowany
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
default nie
facets
enumeration tak
enumeration nie
annotation
documentation
Wybór położenia symbolu paragrafu w wydruku.
source <xsd:attribute name="symbol-wysrodkowany" default="nie">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Wybór położenia symbolu paragrafu w wydruku.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute artykul/@tytul-odredakcyjny
type xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Tytuł odredakcyjny nadawany przez producentów systemów informacji prawnej.
source <xsd:attribute name="tytul-odredakcyjny" type="xsd:string">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Tytuł odredakcyjny nadawany przez producentów systemów informacji prawnej.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element cytowanie
diagram index_p5.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
children czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul
used by
group rozsz-elem-wewnetrzne
annotation
documentation
Element umozliwiajacy cytowanie przepisow.
source <xsd:element name="cytowanie">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element umozliwiajacy cytowanie przepisow.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:group ref="akt-prawny-elementy-struktury" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xsd:sequence>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

element czesc
diagram index_p6.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
children tytul ksiega tyt rozdzial artykul
used by
group akt-prawny-elementy-struktury
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
nr      
documentation
Numer elementu struktury.
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Informacja, czy element zostal uchylony.
parxsd:intoptional      
documentation
Numer akapitu
status      
documentation
Stan elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
komentarz      
documentation
Komentarz do elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
obowiazuje-oddata      
documentation
Data poczatku obowiazywania elementu.
obowiazuje-dodata      
documentation
Data konca obowiazywania elementu.
annotation
documentation
Element reprezentujacy czesc.
source <xsd:element name="czesc">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy czesc.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType>
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:element ref="tytul" minOccurs="0"/>
     
<xsd:element ref="ksiega" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="tyt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="rozdzial" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="artykul" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wspolne-nr"/>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

element decyzja
diagram index_p7.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentujacego decyzje.
source <xsd:element name="decyzja" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentujacego decyzje.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element deklaracja
diagram index_p8.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego deklarację.
source <xsd:element name="deklaracja" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego deklarację.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element dekret
diagram index_p9.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego dekret.
source <xsd:element name="dekret" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego dekret.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element dokument
diagram index_p10.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego dokument.
source <xsd:element name="dokument" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego dokument.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element dzial
diagram index_p11.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
children tytul rozdzial artykul paragraf
used by
element tyt
group akt-prawny-elementy-struktury
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
nr      
documentation
Numer elementu struktury.
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Informacja, czy element zostal uchylony.
parxsd:intoptional      
documentation
Numer akapitu
status      
documentation
Stan elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
komentarz      
documentation
Komentarz do elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
obowiazuje-oddata      
documentation
Data poczatku obowiazywania elementu.
obowiazuje-dodata      
documentation
Data konca obowiazywania elementu.
annotation
documentation
Element reprezentujacy dzial.
source <xsd:element name="dzial">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy dzial.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType>
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:element ref="tytul" minOccurs="0"/>
     
<xsd:element ref="rozdzial" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="artykul" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="paragraf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wspolne-nr"/>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

element element_redakcyjny
diagram index_p12.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
children wytluszczenie kursywa podkreslenie nl tab podzial-strony skreslenie nbsp indeks-dolny indeks-gorny fragment komentuj przypis link cytowanie tabela punkt litera tiret akapit
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Informacja, czy element zostal uchylony.
parxsd:intoptional      
documentation
Numer akapitu
status      
documentation
Stan elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
komentarz      
documentation
Komentarz do elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
obowiazuje-oddata      
documentation
Data poczatku obowiazywania elementu.
obowiazuje-dodata      
documentation
Data konca obowiazywania elementu.
annotation
documentation
Element redakcyjny posiadajacy pelna funkcjonalnosc.
source <xsd:element name="element_redakcyjny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element redakcyjny posiadajacy pelna funkcjonalnosc.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:group ref="rozsz-elem-wewnetrzne" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="punkt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="litera" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="tiret" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="akapit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wspolne"/>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

element fragment
diagram index_p13.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
children wytluszczenie kursywa podkreslenie nl tab podzial-strony skreslenie nbsp indeks-dolny indeks-gorny fragment komentuj przypis link
used by
group elem-tekstowe
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Informacja, czy element zostal uchylony.
parxsd:intoptional      
documentation
Numer akapitu
status      
documentation
Stan elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
komentarz      
documentation
Komentarz do elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
obowiazuje-oddata      
documentation
Data poczatku obowiazywania elementu.
obowiazuje-dodata      
documentation
Data konca obowiazywania elementu.
kolorxsd:string      
documentation
Kolor tekstu w HEX lub z palety System.Drawing.Color.
wytluszczeniederived by: xsd:string      
documentation
Oznaczenie tekstu wytluszczonego.
kursywaderived by: xsd:string      
documentation
Oznaczenie tekstu zapisanego kursywa.
podkresleniederived by: xsd:string      
documentation
Oznaczenie tekstu podkreslonego.
indeks-gornyderived by: xsd:string      
documentation
Element reprezentujacy tekst w indeksie gornym.
indeks-dolnyderived by: xsd:string      
documentation
Element reprezentujacy tekst w indeksie dolnym.
wszystkie-wersalikiderived by: xsd:string      
documentation
Element reprezentujacy tekst  pisany wersalikami.
rozmiar-czcionkixsd:int      
documentation
Rozmiar czcionki
annotation
documentation
Element reprezentujacy fragment tekstu w akapicie.
source <xsd:element name="fragment">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy fragment tekstu w akapicie.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:group ref="elem-wewnetrzne" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wspolne"/>
   
<xsd:attribute name="kolor" type="xsd:string">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Kolor tekstu w HEX lub z palety System.Drawing.Color. </xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="wytluszczenie">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Oznaczenie tekstu wytluszczonego.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="kursywa">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Oznaczenie tekstu zapisanego kursywa.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="podkreslenie">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Oznaczenie tekstu podkreslonego.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="indeks-gorny">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Element reprezentujacy tekst w indeksie gornym.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="indeks-dolny">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Element reprezentujacy tekst w indeksie dolnym.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="wszystkie-wersaliki">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Element reprezentujacy tekst  pisany wersalikami.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="rozmiar-czcionki" type="xsd:int">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Rozmiar czcionki</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute fragment/@kolor
type xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Kolor tekstu w HEX lub z palety System.Drawing.Color.
source <xsd:attribute name="kolor" type="xsd:string">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Kolor tekstu w HEX lub z palety System.Drawing.Color. </xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute fragment/@wytluszczenie
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
annotation
documentation
Oznaczenie tekstu wytluszczonego.
source <xsd:attribute name="wytluszczenie">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Oznaczenie tekstu wytluszczonego.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute fragment/@kursywa
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
annotation
documentation
Oznaczenie tekstu zapisanego kursywa.
source <xsd:attribute name="kursywa">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Oznaczenie tekstu zapisanego kursywa.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute fragment/@podkreslenie
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
annotation
documentation
Oznaczenie tekstu podkreslonego.
source <xsd:attribute name="podkreslenie">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Oznaczenie tekstu podkreslonego.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute fragment/@indeks-gorny
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
annotation
documentation
Element reprezentujacy tekst w indeksie gornym.
source <xsd:attribute name="indeks-gorny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy tekst w indeksie gornym.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute fragment/@indeks-dolny
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
annotation
documentation
Element reprezentujacy tekst w indeksie dolnym.
source <xsd:attribute name="indeks-dolny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy tekst w indeksie dolnym.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute fragment/@wszystkie-wersaliki
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
annotation
documentation
Element reprezentujacy tekst  pisany wersalikami.
source <xsd:attribute name="wszystkie-wersaliki">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy tekst  pisany wersalikami.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute fragment/@rozmiar-czcionki
type xsd:int
properties
isRef 0
annotation
documentation
Rozmiar czcionki
source <xsd:attribute name="rozmiar-czcionki" type="xsd:int">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Rozmiar czcionki</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element indeks-dolny
diagram index_p14.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
used by
group elem-tekstowe
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
annotation
documentation
Element reprezentujacy tekst w indeksie dolnym.
source <xsd:element name="indeks-dolny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy tekst w indeksie dolnym.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:attribute name="id" type="xsd:string">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Id elementu.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute indeks-dolny/@id
type xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Id elementu.
source <xsd:attribute name="id" type="xsd:string">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Id elementu.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element indeks-gorny
diagram index_p15.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
used by
group elem-tekstowe
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
annotation
documentation
Element reprezentujacy tekst w indeksie gornym.
source <xsd:element name="indeks-gorny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy tekst w indeksie gornym.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:attribute name="id" type="xsd:string">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Id elementu.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute indeks-gorny/@id
type xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Id elementu.
source <xsd:attribute name="id" type="xsd:string">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Id elementu.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element informacja
diagram index_p16.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego informacje.
source <xsd:element name="informacja" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego informacje.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element instrukcja
diagram index_p17.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego instrukcję.
source <xsd:element name="instrukcja" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego instrukcję.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element interpretacja
diagram index_p18.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego interpretację.
source <xsd:element name="interpretacja" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego interpretację.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element karta
diagram index_p19.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego kartę.
source <xsd:element name="karta" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego kartę.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element komentarz
diagram index_p20.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego komentarz.
source <xsd:element name="komentarz" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego komentarz.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element komentuj
diagram index_p21.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
used by
group elem-tekstowe
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
autorxsd:string      
documentation
Imię i nazwisko osoby, która dodała komentarz.
incjalyxsd:string      
documentation
Inicjały i numer kolejny komentarza.
datadata      
documentation
Data dodania komentarza.
trescxsd:string      
documentation
Treść komentarza.
annotation
documentation
Element zawierający tresc komentarza w postaci zwykłego tekstu.
source <xsd:element name="komentuj">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element zawierający tresc komentarza w postaci zwykłego tekstu.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:attribute name="id" type="xsd:string">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Id elementu.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="autor" type="xsd:string">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Imię i nazwisko osoby, która dodała komentarz.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="incjaly" type="xsd:string">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Inicjały i numer kolejny komentarza.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="data" type="data">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Data dodania komentarza.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="tresc" type="xsd:string">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Treść komentarza.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute komentuj/@id
type xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Id elementu.
source <xsd:attribute name="id" type="xsd:string">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Id elementu.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute komentuj/@autor
type xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Imię i nazwisko osoby, która dodała komentarz.
source <xsd:attribute name="autor" type="xsd:string">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Imię i nazwisko osoby, która dodała komentarz.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute komentuj/@incjaly
type xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Inicjały i numer kolejny komentarza.
source <xsd:attribute name="incjaly" type="xsd:string">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Inicjały i numer kolejny komentarza.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute komentuj/@data
type data
properties
isRef 0
facets
pattern (19|20)[0-9]{2}\-(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)\-([0-2]{1}[0-9]{1}|30|31)
annotation
documentation
Data dodania komentarza.
source <xsd:attribute name="data" type="data">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Data dodania komentarza.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute komentuj/@tresc
type xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Treść komentarza.
source <xsd:attribute name="tresc" type="xsd:string">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Treść komentarza.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element komorka
diagram index_p22.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
children wytluszczenie kursywa podkreslenie nl tab podzial-strony skreslenie nbsp indeks-dolny indeks-gorny fragment komentuj
used by
element wiersz
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
scal-poziomoliczba  1    
documentation
Liczba kolumn, na ktore rozciaga sie komorka.
scal-pionowoliczba  1    
documentation
Liczba wierszy, na ktore rozciaga sie komorka.
wyrownaniederived by: xsd:token      
documentation
Wyrownanie: do lewej, do prawej, wysrodkowane, wyjustowane.
wyrownanie-w-pioniederived by: xsd:token      
documentation
Wyrownanie: do gory, do dolu, wysrodkowane.
szerokoscderived by: xsd:string      
documentation
Procentowa szerokosc komorki (kolumny).
obramowanie-gornederived by: xsd:string      
obramowanie-prawederived by: xsd:string      
obramowanie-lewederived by: xsd:string      
obramowanie-dolnederived by: xsd:string      
rozmiar-czcionkixsd:int      
documentation
Rozmiar czcionki w punktach
annotation
documentation
Pojedyncza komorka.
source <xsd:element name="komorka">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Pojedyncza komorka.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xsd:group ref="elem-tekstowe"/>
   
</xsd:choice>
   
<xsd:attribute name="scal-poziomo" type="liczba" default="1">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Liczba kolumn, na ktore rozciaga sie komorka.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="scal-pionowo" type="liczba" default="1">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Liczba wierszy, na ktore rozciaga sie komorka.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wyrownanie-poz"/>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wyrownanie-pion"/>
   
<xsd:attribute name="szerokosc">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Procentowa szerokosc komorki (kolumny).</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:pattern value="\d+%"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="obramowanie-gorne">
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="obramowanie-prawe">
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="obramowanie-lewe">
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="obramowanie-dolne">
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="rozmiar-czcionki" type="xsd:int">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Rozmiar czcionki w punktach</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute komorka/@scal-poziomo
type liczba
properties
isRef 0
default 1
facets
pattern [0-9]+
annotation
documentation
Liczba kolumn, na ktore rozciaga sie komorka.
source <xsd:attribute name="scal-poziomo" type="liczba" default="1">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Liczba kolumn, na ktore rozciaga sie komorka.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute komorka/@scal-pionowo
type liczba
properties
isRef 0
default 1
facets
pattern [0-9]+
annotation
documentation
Liczba wierszy, na ktore rozciaga sie komorka.
source <xsd:attribute name="scal-pionowo" type="liczba" default="1">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Liczba wierszy, na ktore rozciaga sie komorka.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute komorka/@szerokosc
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
pattern \d+%
annotation
documentation
Procentowa szerokosc komorki (kolumny).
source <xsd:attribute name="szerokosc">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Procentowa szerokosc komorki (kolumny).</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:pattern value="\d+%"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute komorka/@obramowanie-gorne
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
source <xsd:attribute name="obramowanie-gorne">
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute komorka/@obramowanie-prawe
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
source <xsd:attribute name="obramowanie-prawe">
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute komorka/@obramowanie-lewe
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
source <xsd:attribute name="obramowanie-lewe">
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute komorka/@obramowanie-dolne
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
source <xsd:attribute name="obramowanie-dolne">
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute komorka/@rozmiar-czcionki
type xsd:int
properties
isRef 0
annotation
documentation
Rozmiar czcionki w punktach
source <xsd:attribute name="rozmiar-czcionki" type="xsd:int">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Rozmiar czcionki w punktach</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element komunikat
diagram index_p23.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentujacego komunikat.
source <xsd:element name="komunikat" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentujacego komunikat.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element kontrasygnata
diagram index_p24.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
children organ-wydajacy akapit
used by
element podpisy
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
funkcja      
documentation
Funkcja/stanowisko osoby podpisujacej.
tytul      
documentation
Tytul naukowy/zawodowy osoby podpisujacej.
imie      
documentation
Imie/imiona osoby podpisujacej.
nazwisko      
documentation
Nazwisko osoby podpisujacej.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
wyrownaniederived by: xsd:token      
documentation
Wyrownanie: do lewej, do prawej, wysrodkowane, wyjustowane.
annotation
documentation
Kontrasygnata
source <xsd:element name="kontrasygnata">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Kontrasygnata</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType>
   
<xsd:sequence minOccurs="0">
     
<xsd:element ref="organ-wydajacy" minOccurs="0"/>
     
<xsd:element ref="akapit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attribute name="funkcja">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Funkcja/stanowisko osoby podpisujacej.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="tytul">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Tytul naukowy/zawodowy osoby podpisujacej.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="imie">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Imie/imiona osoby podpisujacej.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="nazwisko">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Nazwisko osoby podpisujacej.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wizualizacyjne"/>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wyrownanie-poz"/>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute kontrasygnata/@funkcja
properties
isRef 0
annotation
documentation
Funkcja/stanowisko osoby podpisujacej.
source <xsd:attribute name="funkcja">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Funkcja/stanowisko osoby podpisujacej.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute kontrasygnata/@tytul
properties
isRef 0
annotation
documentation
Tytul naukowy/zawodowy osoby podpisujacej.
source <xsd:attribute name="tytul">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Tytul naukowy/zawodowy osoby podpisujacej.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute kontrasygnata/@imie
properties
isRef 0
annotation
documentation
Imie/imiona osoby podpisujacej.
source <xsd:attribute name="imie">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Imie/imiona osoby podpisujacej.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute kontrasygnata/@nazwisko
properties
isRef 0
annotation
documentation
Nazwisko osoby podpisujacej.
source <xsd:attribute name="nazwisko">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Nazwisko osoby podpisujacej.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element konwencja
diagram index_p25.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego konwencję.
source <xsd:element name="konwencja" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego konwencję.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element ksiega
diagram index_p26.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
children tytul tyt artykul
used by
element czesc
group akt-prawny-elementy-struktury
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
nr      
documentation
Numer elementu struktury.
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Informacja, czy element zostal uchylony.
parxsd:intoptional      
documentation
Numer akapitu
status      
documentation
Stan elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
komentarz      
documentation
Komentarz do elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
obowiazuje-oddata      
documentation
Data poczatku obowiazywania elementu.
obowiazuje-dodata      
documentation
Data konca obowiazywania elementu.
annotation
documentation
Element reprezentujacy ksiege.
source <xsd:element name="ksiega">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy ksiege.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType>
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:element ref="tytul" minOccurs="0"/>
     
<xsd:element ref="tyt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="artykul" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wspolne-nr"/>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

element kursywa
diagram index_p27.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
children wytluszczenie kursywa podkreslenie nl tab podzial-strony skreslenie nbsp indeks-dolny indeks-gorny fragment komentuj przypis link
used by
group elem-formatowania
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Informacja, czy element zostal uchylony.
parxsd:intoptional      
documentation
Numer akapitu
status      
documentation
Stan elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
komentarz      
documentation
Komentarz do elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
obowiazuje-oddata      
documentation
Data poczatku obowiazywania elementu.
obowiazuje-dodata      
documentation
Data konca obowiazywania elementu.
annotation
documentation
Oznaczenie tekstu zapisanego kursywa.
source <xsd:element name="kursywa">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Oznaczenie tekstu zapisanego kursywa.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xsd:group ref="elem-wewnetrzne"/>
   
</xsd:choice>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wspolne"/>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

element licencja
diagram index_p28.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego licencję.
source <xsd:element name="licencja" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego licencję.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element link
diagram index_p29.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
used by
group elem-wewnetrzne
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
celrequired      
documentation
Sciezka/wskazanie elementu docelowego linku bez polskich znaków.
typderived by: xsd:string  hiperlink    
documentation
Typ linku (hiperlink, link do zalacznika, link do definicji).
mime      
documentation
Typ MIME wlaczanej zawartosci.
szerokosc      
documentation
Szerokość obrazka w px
wysokosc      
documentation
wysokość  obrazka w px
annotation
documentation
Link ogolnego przeznaczenia.
source <xsd:element name="link">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Link ogolnego przeznaczenia.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:attribute name="cel" use="required">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Sciezka/wskazanie elementu docelowego linku bez polskich znaków.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="typ" default="hiperlink">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Typ linku (hiperlink, link do zalacznika, link do definicji).</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="hiperlink"/>
         
<xsd:enumeration value="zalacznik"/>
         
<xsd:enumeration value="definicja"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="mime">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Typ MIME wlaczanej zawartosci.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="szerokosc">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Szerokość obrazka w px</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="wysokosc">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>wysokość  obrazka w px</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute link/@cel
properties
isRef 0
use required
annotation
documentation
Sciezka/wskazanie elementu docelowego linku bez polskich znaków.
source <xsd:attribute name="cel" use="required">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Sciezka/wskazanie elementu docelowego linku bez polskich znaków.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute link/@typ
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
default hiperlink
facets
enumeration hiperlink
enumeration zalacznik
enumeration definicja
annotation
documentation
Typ linku (hiperlink, link do zalacznika, link do definicji).
source <xsd:attribute name="typ" default="hiperlink">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Typ linku (hiperlink, link do zalacznika, link do definicji).</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="hiperlink"/>
     
<xsd:enumeration value="zalacznik"/>
     
<xsd:enumeration value="definicja"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute link/@mime
properties
isRef 0
annotation
documentation
Typ MIME wlaczanej zawartosci.
source <xsd:attribute name="mime">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Typ MIME wlaczanej zawartosci.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute link/@szerokosc
properties
isRef 0
annotation
documentation
Szerokość obrazka w px
source <xsd:attribute name="szerokosc">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Szerokość obrazka w px</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute link/@wysokosc
properties
isRef 0
annotation
documentation
wysokość  obrazka w px
source <xsd:attribute name="wysokosc">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>wysokość  obrazka w px</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element list-intencyjny
diagram index_p30.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element główny dokumentu XML-owego reprezentującego list intencyjny
source <xsd:element name="list-intencyjny" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element główny dokumentu XML-owego reprezentującego list intencyjny</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element lista
diagram index_p31.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego listę.
source <xsd:element name="lista" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego listę.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element litera
diagram index_p32.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
children wytluszczenie kursywa podkreslenie nl tab podzial-strony skreslenie nbsp indeks-dolny indeks-gorny fragment komentuj przypis link cytowanie tabela akapit tiret podwyliczenie
used by
elements artykul element_redakcyjny paragraf podstawa-prawna preambula punkt ustep
group akt-prawny-elementy-struktury
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
nr      
documentation
Numer elementu struktury.
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Informacja, czy element zostal uchylony.
parxsd:intoptional      
documentation
Numer akapitu
status      
documentation
Stan elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
komentarz      
documentation
Komentarz do elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
obowiazuje-oddata      
documentation
Data poczatku obowiazywania elementu.
obowiazuje-dodata      
documentation
Data konca obowiazywania elementu.
annotation
documentation
Element reprezentujacy litere.
source <xsd:element name="litera">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy litere.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:group ref="rozsz-elem-wewnetrzne" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="akapit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="tiret" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="podwyliczenie" minOccurs="0"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wspolne-nr"/>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

element metodologia
diagram index_p33.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element główny dokumentu XML-owego reprezentującego metodologię
source <xsd:element name="metodologia" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element główny dokumentu XML-owego reprezentującego metodologię</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element metodyka
diagram index_p34.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element główny dokumentu XML-owego reprezentującego metodykę
source <xsd:element name="metodyka" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element główny dokumentu XML-owego reprezentującego metodykę</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element metryka
diagram index_p35.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
children organ-wydajacy tytul
used by
complexType akt-prawny
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
status-aktuderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Informacja o stanie prac nad aktem prawnym.
nazwaoptional      
documentation
Nazwa aktu ("ustawa", "konstytucja", "regulamin" itp.) taka sama jak nazwa elementu głównego
numer      
documentation
Numer aktu prawnego.
opis-typu      
documentation
Nazwa stosowano w tytule aktu  np. Uchwała, Ustawa, Porozumienie, Zarządzenie itd.
datadataoptional      
documentation
Data uchwalenia/wydania aktu.
organ-wydajacyoptional      
documentation
Element reprezentujacy główny organ wydajacy akt (w dopelniaczu) - uzupelnienie nazwy.
organ-wydajacy-m      
documentation
Nazwa organu w mianowniku
widocznyderived by: xsd:string      
documentation
Czy pełny tytuł aktu ma zostać wygenerowany na podstawie danych tego elementu (metryka).
annotation
documentation
Metryczka aktu, uzywana jako naglowek badz informacja w przywolaniu.
source <xsd:element name="metryka">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Metryczka aktu, uzywana jako naglowek badz informacja w przywolaniu.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType>
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:element ref="organ-wydajacy" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="tytul" minOccurs="0"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attribute name="status-aktu" use="required">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Informacja o stanie prac nad aktem prawnym.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="projekt"/>
         
<xsd:enumeration value="uchwalony"/>
         
<xsd:enumeration value="przyjety"/>
         
<xsd:enumeration value="ogloszony"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="nazwa" use="optional">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Nazwa aktu ("ustawa", "konstytucja", "regulamin" itp.) taka sama jak nazwa elementu głównego</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="numer">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Numer aktu prawnego.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="opis-typu">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Nazwa stosowano w tytule aktu  np. Uchwała, Ustawa, Porozumienie, Zarządzenie itd.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="data" type="data" use="optional">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Data uchwalenia/wydania aktu.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="organ-wydajacy" use="optional">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Element reprezentujacy główny organ wydajacy akt (w dopelniaczu) - uzupelnienie nazwy.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="organ-wydajacy-m">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Nazwa organu w mianowniku</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="widoczny">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Czy pełny tytuł aktu ma zostać wygenerowany na podstawie danych tego elementu (metryka).</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute metryka/@status-aktu
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
use required
facets
enumeration projekt
enumeration uchwalony
enumeration przyjety
enumeration ogloszony
annotation
documentation
Informacja o stanie prac nad aktem prawnym.
source <xsd:attribute name="status-aktu" use="required">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Informacja o stanie prac nad aktem prawnym.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="projekt"/>
     
<xsd:enumeration value="uchwalony"/>
     
<xsd:enumeration value="przyjety"/>
     
<xsd:enumeration value="ogloszony"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute metryka/@nazwa
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Nazwa aktu ("ustawa", "konstytucja", "regulamin" itp.) taka sama jak nazwa elementu głównego
source <xsd:attribute name="nazwa" use="optional">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Nazwa aktu ("ustawa", "konstytucja", "regulamin" itp.) taka sama jak nazwa elementu głównego</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute metryka/@numer
properties
isRef 0
annotation
documentation
Numer aktu prawnego.
source <xsd:attribute name="numer">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Numer aktu prawnego.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute metryka/@opis-typu
properties
isRef 0
annotation
documentation
Nazwa stosowano w tytule aktu  np. Uchwała, Ustawa, Porozumienie, Zarządzenie itd.
source <xsd:attribute name="opis-typu">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Nazwa stosowano w tytule aktu  np. Uchwała, Ustawa, Porozumienie, Zarządzenie itd.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute metryka/@data
type data
properties
isRef 0
use optional
facets
pattern (19|20)[0-9]{2}\-(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)\-([0-2]{1}[0-9]{1}|30|31)
annotation
documentation
Data uchwalenia/wydania aktu.
source <xsd:attribute name="data" type="data" use="optional">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Data uchwalenia/wydania aktu.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute metryka/@organ-wydajacy
properties
isRef 0
use optional
annotation
documentation
Element reprezentujacy główny organ wydajacy akt (w dopelniaczu) - uzupelnienie nazwy.
source <xsd:attribute name="organ-wydajacy" use="optional">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy główny organ wydajacy akt (w dopelniaczu) - uzupelnienie nazwy.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute metryka/@organ-wydajacy-m
properties
isRef 0
annotation
documentation
Nazwa organu w mianowniku
source <xsd:attribute name="organ-wydajacy-m">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Nazwa organu w mianowniku</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute metryka/@widoczny
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
annotation
documentation
Czy pełny tytuł aktu ma zostać wygenerowany na podstawie danych tego elementu (metryka).
source <xsd:attribute name="widoczny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Czy pełny tytuł aktu ma zostać wygenerowany na podstawie danych tego elementu (metryka).</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

element nbsp
diagram index_p36.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed false
block <empty>
used by
group elem-formatowania
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
annotation
documentation
Oznaczenie spacji nierozdzielającej.
source <xsd:element name="nbsp" block="">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Oznaczenie spacji nierozdzielającej.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="false">
   
<xsd:attribute name="id" type="xsd:string">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Id elementu.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute nbsp/@id
type xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Id elementu.
source <xsd:attribute name="id" type="xsd:string">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Id elementu.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element nl
diagram index_p37.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed false
block <empty>
used by
elements zalacznik/do-aktu zalacznik_bin/do-aktu zalacznik_bin/tytul
group elem-formatowania
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
annotation
documentation
Znak nowej linii
source <xsd:element name="nl" block="">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Znak nowej linii</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="false">
   
<xsd:attribute name="id" type="xsd:string">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Id elementu.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute nl/@id
type xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Id elementu.
source <xsd:attribute name="id" type="xsd:string">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Id elementu.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element obwieszczenie
diagram index_p38.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego obwieszczenie.
source <xsd:element name="obwieszczenie" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego obwieszczenie.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element oddzial
diagram index_p39.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
children tytul artykul paragraf
used by
element rozdzial
group akt-prawny-elementy-struktury
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
nr      
documentation
Numer elementu struktury.
idxsd:string      
documentation
Id elementu.
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Informacja, czy element zostal uchylony.
parxsd:intoptional      
documentation
Numer akapitu
status      
documentation
Stan elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
komentarz      
documentation
Komentarz do elementu - atrybut ogolnego przeznaczenia.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
documentation
Informacja, czy element ma byc wizualizowany.
obowiazuje-oddata      
documentation
Data poczatku obowiazywania elementu.
obowiazuje-dodata      
documentation
Data konca obowiazywania elementu.
annotation
documentation
Element reprezentujacy oddzial.
source <xsd:element name="oddzial">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy oddzial.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType>
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:element ref="tytul" minOccurs="0"/>
     
<xsd:element ref="artykul" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xsd:element ref="paragraf" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attributeGroup ref="atr-wspolne-nr"/>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

element odpowiedz-na-pismo
diagram index_p40.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego odpowiedz na pismo.
source <xsd:element name="odpowiedz-na-pismo" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego odpowiedz na pismo.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element ogloszenie
diagram index_p41.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentujacego ogloszenie.
source <xsd:element name="ogloszenie" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentujacego ogloszenie.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element Ogolne-warunki-ubezpieczenia
diagram index_p42.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element główny dokumentu XML-owego reprezentującego ogólne warunki ubezpieczenia
source <xsd:element name="Ogolne-warunki-ubezpieczenia" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element główny dokumentu XML-owego reprezentującego ogólne warunki ubezpieczenia</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element okolnik
diagram index_p43.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego okólnik.
source <xsd:element name="okolnik" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego okólnik.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element opinia-prawna
diagram index_p44.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego opinie prawną.
source <xsd:element name="opinia-prawna" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego opinie prawną.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element organ-poswiadczajacy
diagram index_p45.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
children podpis
used by
element podpisy
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
datadatarequired      
documentation
Data uchwalenia/wydania aktu.
organ      
documentation
Nazwa organu wydającego akt
annotation
documentation
Organ ktorego czlonkowie poswiadczaja zgodnosc elektronicznego aktu z oryginalem.
source <xsd:element name="organ-poswiadczajacy">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Organ ktorego czlonkowie poswiadczaja zgodnosc elektronicznego aktu z oryginalem.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType>
   
<xsd:sequence>
     
<xsd:element ref="podpis" minOccurs="0"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attribute name="data" type="data" use="required">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Data uchwalenia/wydania aktu.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="organ">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Nazwa organu wydającego akt</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute organ-poswiadczajacy/@data
type data
properties
isRef 0
use required
facets
pattern (19|20)[0-9]{2}\-(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12)\-([0-2]{1}[0-9]{1}|30|31)
annotation
documentation
Data uchwalenia/wydania aktu.
source <xsd:attribute name="data" type="data" use="required">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Data uchwalenia/wydania aktu.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

attribute organ-poswiadczajacy/@organ
properties
isRef 0
annotation
documentation
Nazwa organu wydającego akt
source <xsd:attribute name="organ">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Nazwa organu wydającego akt</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>

element organ-wydajacy
diagram index_p46.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
children przypis
used by
elements kontrasygnata metryka podpis w-porozumieniu zgodnosc-z-oryginalem
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
glownyderived by: xsd:string      
documentation
Czy jest to główny organ wydający - ten który przekazuje akt do ogłoszenia.
w-mianownikuderived by: xsd:string      
documentation
Nazwa organu w mianowniku
annotation
documentation
Element reprezentujacy organ wydajacy akt (w dopelniaczu) - uzupelnienie nazwy.
source <xsd:element name="organ-wydajacy">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element reprezentujacy organ wydajacy akt (w dopelniaczu) - uzupelnienie nazwy.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:complexType mixed="true">
   
<xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xsd:element ref="przypis"/>
   
</xsd:sequence>
   
<xsd:attribute name="glowny">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Czy jest to główny organ wydający - ten który przekazuje akt do ogłoszenia.</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string">
         
<xsd:enumeration value="tak"/>
         
<xsd:enumeration value="nie"/>
       
</xsd:restriction>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
   
<xsd:attribute name="w-mianowniku">
     
<xsd:annotation>
       
<xsd:documentation>Nazwa organu w mianowniku</xsd:documentation>
     
</xsd:annotation>
     
<xsd:simpleType>
       
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
     
</xsd:simpleType>
   
</xsd:attribute>
 
</xsd:complexType>
</xsd:element>

attribute organ-wydajacy/@glowny
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
facets
enumeration tak
enumeration nie
annotation
documentation
Czy jest to główny organ wydający - ten który przekazuje akt do ogłoszenia.
source <xsd:attribute name="glowny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Czy jest to główny organ wydający - ten który przekazuje akt do ogłoszenia.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string">
     
<xsd:enumeration value="tak"/>
     
<xsd:enumeration value="nie"/>
   
</xsd:restriction>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

attribute organ-wydajacy/@w-mianowniku
type restriction of xsd:string
properties
isRef 0
annotation
documentation
Nazwa organu w mianowniku
source <xsd:attribute name="w-mianowniku">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Nazwa organu w mianowniku</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
 
<xsd:simpleType>
   
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
 
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

element orzeczenie
diagram index_p47.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego orzeczenie.
source <xsd:element name="orzeczenie" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentuacego orzeczenie.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element oswiadczenie
diagram index_p48.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
type akt-prawny
properties
content complex
children metryka preambula podstawa-prawna czesc ksiega tyt dzial rozdzial oddzial artykul paragraf ustep punkt litera tiret akapit pauza srodtytul podpisy tresc-przypisow zalaczniki uzasadnienie ds:Signature
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
uchylonyderived by: xsd:string  nie    
documentation
Czy uchylony
statusderived by: xsd:stringrequired      
documentation
Status analogiczny jak w elemencie metryka.
widocznyderived by: xsd:string  tak    
idxsd:stringrequired      
documentation
Identyfikator dokumentu
annotation
documentation
Element glowny dokumentu XML-owego reprezentujacego oswiadczenie.
source <xsd:element name="oswiadczenie" type="akt-prawny">
 
<xsd:annotation>
   
<xsd:documentation>Element glowny dokumentu XML-owego reprezentujacego oswiadczenie.</xsd:documentation>
 
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element paragraf
diagram index_p49.png
namespace http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02
properties
content complex
mixed true
children wytluszczenie kursywa podkreslenie nl tab podzial-strony skreslenie nbsp indeks-dolny indeks-gorny fragment komentuj przypis link cytowanie tabela akapit ustep punkt litera tiret podwyliczenie
used by
elements artykul dzial oddzial rozdzial tyt zmiana
group akt-prawny-elementy-struktury
attributes