Struktura pliku ZIPX

Opis struktury plików i katalogów w formacie ZIPX.

Plik ZIPX jest archiwum ZIP, w którym kluczowe pliki znajdują się w katalogu głównym, natomiast pliki pomocnicze edytora aktów prawnych oraz metadane znajdują się w podkatalogach. W katalogu głónym znajdują się poniższe pliki:

 • akt.xml - plik dokumentu w formacie XML zgodny ze schematem XSD.
 • akt.pdf - wizualizacja pliku akt.xml w formacie PDF.
 • zalacznik{1..n}.pdf - załącznik plikowy (binarny) w formacie PDF
 • zalacznik{guid}.{png,jpg,gif} - właczone w treść dokumentu obrazy (mapy, herby, wykresy itp.) w formacie png, jpg, gif.

 • LegalAct.html (Opcjonalne) - plik edycji dokumentu w formacie XHTML (Używane tylko w EAP XML).
 • Printable.html (Opcjonalne) - wizualizacja pliku akt.xml w formacie XHTML.
 • Akt_RCL.docx (Opcjonalne) - wizualizacja pliku akt.xml w formacie DOCX na potrzeby publikacji w Dzienniku Ustaw przez Rządowe Centrum Legislacji.
 • metadane.xml (Opcjonalne - zaimplementowane w EAP Legislator od wersji 2.3.0.0.4) - plik metadanych w rozumieniu NES.

W celu prawidłowego współdziałania z edytorami aktów prawnych w katalogu Content przechowywane są pliki zawierające tekst edytowalny w formacie DOCX. Katalog zawiera następujące pliki:

 • LegalAct.dat - plik w formacie DOCX zawierający treść dokumentu głównego.
 • AttachmentData{1..n}.dat - plik w formacie DOCX zawierający treść załacznika zwykłego.
 • AttachmentDescData{1..n}.dat - plik w formacie DOCX zawierający treść załacznika typu wyspa (treść takiego załącznika nie jest odwzorowywana w pliku XML).
 • JustificationData.dat - plik w formacie DOCX zawierający treść uzasadnienia (standardowo treść uzasadnienia nie jest publikowana w Dzienniku Urzędowym)

W celu prawidłowego współdziałania z edytorami aktów prawnych oraz publikacji w Bazie Aktów Własnych w katalogu Properties przechowywane są pliki XML zawierające metadane i ustawienia. Katalog zawiera następujące pliki:

 • mark.xml - Plik XML zawierający dane metrykowe dokumentu.
 • formatting.xml - Plik XML zawierający ustawienia formatowania dokumentu.
 • settings.xml - Plik XML zawierający ustawienia dokumentu.
 • external.xml - Plik XML zawierający relacje do podstaw prawnych systemu SIP Legalis oraz relacje do aktów źródłowych w przypadku aktów zmieniających.
 • footnotes.xml - Plik XML zawierający treści przypisów.
 • internal.xml - Plik XML zawierający wewnętrzne relacje pomiędzy dokumentem głównym a załacznikami oraz pomiędzy załącznikami.
 • notes.xml - Plik XML zawierający notatki dotyczące całego dokumentu.
 • amendments.xml - Plik XML zawierający informacje dotyczące tworzenia aktów zmieniającego i dokumentów technicznych.
 • properties.xml - Plik XML zawierający podstawowe dane o pliku.
 • comments.xml - Plik XML zawierający komentarze do poszczególnych jednostek dokumentu (Dostępne od wersji 2.2.0.0 SP34 programu EAP Legislator. Opcja nie jest dostępna w pozostałych edytorach ABC PRO)
 • WordFormatting.xml - Plik XML uzywany przez Legislator Magic do zapisu ustawień formatowania akapitów w tabelach.
 • unit-trackingchanges.xml - Plik XML uzywany przez EAP Legislator do zapisu ustawień trybu śledzenia zmian.

Dodatki współdziałające z EAP Legislator, zapisują swoje w pliki w katalogu Custom. Ich struktura i format jest uzależniony od dodatku.

Nazwy plików

Nazwy plików znajdujących się w pliku ZIPX nie mogą zawierać polskich znaków diakrytycznych, znaków specjalnych i białych znaków (spacji).